Marta Ciesielka – Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.
15 stycznia 2017
Pokaż wszystkich

Prof. dr hab. Stanisław Dylak

Kategorie

Jest kierownikiem Zakładu Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie dydaktyki ogólnej, pedagogiki medialnej, pedeutologii, technologii kształcenia.

Autor i współautor wielu ważnych pozycji literatury pedagogicznej. Działalność naukowa i dydaktyczna Profesora Stanisława Dylaka służy lepszemu rozumieniu polskiej rzeczywistości oświatowej oraz przystosowaniu warsztatu pedagogicznego nauczycieli do wymogów zmieniającej się szkoły