Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach jest nową jednostką edukacyjną, której budowę ukończono we wrześniu 2018 roku. Obiekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, gdzie ulokowane są wiodące w regionie firmy. W wyposażanych aktualnie pracowniach będą możliwe szkolenia dla uczniów i dorosłych, służące prowadzeniu efektywnego kształcenia zawodowego i dostosowywaniu kwalifikacji do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Projekt jest realizowany przez powiat wrzesiński przy dofinansowaniu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Całkowita wartość inwestycji to ponad 47 mln zł.