Anna Grzegory, logopedka, terapeutka dysleksji, nauczycielka wczesnoszkolna, trenerka edukacyjna autorka artykułów i publikacji na temat innowacyjnych metod i technik nauczania. Właścicielka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Logofigle w Łodzi. W pracy z uczniami wykorzystuje wiele autorskich pomocy dydaktycznych, zarówno tradycyjnych jak i cyfrowych. Założyła i administruje specjalistyczne blogi edukacyjne dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Należy do grupy kreatywnych nauczycieli współpracujących w sieci Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini.