Ada Florentyna Pawlak – antropolożka technologii, prawniczka i historyczka sztuki, wykładowczyni akademicka (Trendwatching&Future Studies AGH; IEiAK UŁ; Business Automation WZ UŁ; Artes Liberales UW; Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie) i speakerka w Digital University w obszarze społecznych kontekstów nowych technologii. Specjalizuje się w obszarze społecznych implikacji sztucznej inteligencji i transhumanizmu. Prowadzi zajęcia dotyczące antropologii technologii i kultury cyfrowej, technointymności i współpracy człowieka z maszyną. Założycielka Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego, kuratorka wystaw w obszarze art@science m.in. „TransWspólnoty. Wektory przemian” w ramach Fotofestiwalu 2022 w Łodzi.
Wraz z artystami, którzy w swojej pracy wykorzystują sztuczną inteligencję szuka korzeni wspólnotowości. Bada jak rozwój technologicznych narzędzi wpływa na odczuwanie samotności i budowę więzi w kapitalistycznych strukturach – co jest utopią, a co realną możliwością w poszukiwaniu wspólnoty idealnej i jakich głosów brakuje w narracjach o naszych wspólnotach. Prowadzi firmę edukacyjną EverMind.