Wykładowca na Politechnice Poznańskiej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki. Pracownik Instytutu Automatyki i Robotyki. Członek Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych