Starszy wykładowca w Instytucie Automatyki i Robotyki na Politechnice Poznańskiej. Współpracownik Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych i konsultant technologiczny w projekcie CodeForGreen.