Pokaż wszystkich

Aleksandra Schoen-Kamińska

Aleksandra Schoen-Kamińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Pile, Wielkopolski Nauczyciel Roku 2017, współautorka scenariuszy i trener ścieżki muzycznej CyfrowieDJe #Superkoderzy w programie fundacji Orange, Think i Akademii Młodego Hakera, trenerem kodowania w projekcie „Zaprogramuj przyszłość” Mistrzów Kodowania. W swej pracy wykorzystuje nowoczesne technologie. Prowadzi blogi Klikankowo, Patyczaki Tableciaki oraz klik tik. Szkoli nauczycieli z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii i tworzenia własnych, interaktywnych zasobów. Jest członkinią grup Superbelfrzy i Superbelfrzy Mini. W roku 2018, 2019 i 2020 na liście STU SPRUC (lista osób, które w wyróżniający sposób przyczyniły się do podnoszenia umiejętności cyfrowych w Polsce w ostatnim roku).