Nauczycielka historii z 26-letnim stażem, profesor oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, autor artykułów w prasie fachowej poświęconych zarządzaniu placówką, coach pracujący z dyrektorami i nauczycielami, prelegent na konferencjach ogólnopolskich z zakresu neurodydaktyki i zarządzania. Pełni funkcję eksperta MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Jest współautorem serii podręczników do historii do gimnazjum „Bliżej historii”. Ukończyła studia podyplomowe z coachingu, Studia Podyplomowe Liderów Oświaty, odbyła wysokospecjalistyczne kursy z zakresu neurodydaktyki, oceniania kształtującego, myślenia wizualnego. Za swoją pracę otrzymała nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej, wyróżnienie w Nauczycielu Roku 2018 i Wielkopolskim Nauczycielu Roku 2019. Jest ambasadorem Wiosny Edukacji. Wielbicielka rekonstrukcji historycznej, autorka scenariuszy i producentka filmów.