dr Anna Beata Kwiatkowska, doktor nauk matematycznych w zakresie informatyki (Uniwersytet Warszawski), wykładowca na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu oraz w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym, kierownik Pracowni Metodyki Nauczania Informatyki, zainteresowania naukowe: matematyka dyskretna, teoria grafów, sztuczna inteligencja, edukacja informatyczna, elearning. W latach 2012-2020 wiceprzewodnicząca Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej, z jej ramienia zaangażowana m.in. w prace nad nową podstawą programową informatyki wprowadzającą naukę algorytmiki i programowania od najmłodszych lat w szkole. Ekspert OECD w działaniach międzynarodowych dotyczących wypracowania katalogu wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie technologii, w tym informatyki w perspektywie do 2030 roku. Od 2021 roku członek sekcji wspierania udziału kobiet w IT w Komitecie Informatyki Państwowej Akademii Nauk. Od 2006 jest Prezesem Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, którego działania skupiają się wokół edukacji informatycznej. Zaangażowana w prace związane z Olimpiadą Informatyczną od początku jej istnienia, najpierw jako członek Komitetu Okręgowego, obecnie jako członek Komitetu Głównego. Organizatorka wielu edycji Konferencji „Informatyka w Edukacji”, ogólnopolskiej próbnej matury z informatyki, współorganizatorka Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr i Godziny Kodowania. Wielokrotnie nagradzana za działalność dotyczącą popularyzacji informatyki i przyczynianie się do rozwoju kompetencji cyfrowych społeczeństwa, m.in. statuetką InfoStar, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodą Marka Cara, Medalem 70-cia informatyki polskiej Polskiego Towarzystwa Informatycznego, trzykrotnie została laureatką Listy 100. Prywatnie mężatka, dwoje dzieci.