Dr Anna Grygoruk – pedagog, kulturoznawca, specjalista w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej, socjoterapeuta, specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (szczególnie: zespołami wirtualnymi). Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Instytutu Badań Edukacyjnych MENiS, Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. Uczestniczka niezliczonych kursów, szkoleń i konferencji – główne obszary to nauczanie, metodyka, nowe technologie, przywództwo, projekty i fundusze unijne, kompetencje trenerskie i coaching. Doświadczony szkoleniowiec i trener, autorka wielu skryptów szkoleniowych, głównie dla kadr oświatowych. Zwolenniczka wykorzystania nowych technologii w procesie nauczania, które co prawda nauczyciela nie zastąpią, ale sprawią, że szkoła będzie zbliżona do rzeczywistości, którą na co dzień znają uczniowie, a sam proces nauczania zyska nową jakość. Finalistka ogólnopolskiego konkursu TOP HR MANAGER, e-nauczyciel i metodyk nauczania zdalnego certyfikowany przez Stowarzyszenie E-Learningu Akademickiego, dwukrotnie wyróżniona dyplomem Rektora AHE.