Joseph Cancellaro, Ph.D
16 lutego 2017
Pokaż wszystkich

Anna Nowicka

Kategorie

Anna Nowicka – nauczycielka fizyki i matematyki w Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni. Propagatorka idei wykorzystania tablic interaktywnych w swojej szkole. Autorka i realizatorka wielu projektów edukacyjnych realizowanych w Gimnazjum
nr 2 we Wrześni. Wychowawca oraz nauczyciel w klasie o profilu matematyczno – informatycznym. Entuzjastka wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy z uczniami.