Anna Romańska – nauczyciel przyrody w Szkole Podstawowej nr 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, trener, doradca metodyczny Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Pasjonatka nowych technologii i ich wykorzystania
w edukacji przyrodniczej. Pracuje z uczniami wykorzystując iPady. Preferuje metody pracy oparte na doświadczaniu i bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem. Twórca autorskiego programu kształcenia przyrody „Widzę, doświadczam, działam” oraz innowacji pedagogicznej „Multimedialna przygoda z przyrodą”. Współtwórca ścieżki „Odkrywcy świata” w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego #Superkoderzy oraz pakietu edukacyjnego do filmu przyrodniczego „Królestwo”. Autorka scenariuszy lekcji publikowanych m.in. na stronach Ministerstwa Środowiska oraz w magazynie „TIK w Edukacji”. Związana z grupą SuperBelfrzy RP.