Jestem absolwentką Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 30 lat, jako konsultant Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, prowadzę różne formy szkoleniowe w zakresie technologii informacyjnej i informatyki. Przez 16 lat byłam Koordynatorem Edukacji Informatycznej województwa świętokrzyskiego, koordynowałam również realizację wielu dużych projektów szkoleniowych, w tym w ramach środków EFS. Od wielu lat współpracuję także z firmą Microsoft. Posiadam tytuł Microsoft Innovative Educator Expert oraz Microsoft Innovative Educator Master Trainer. W ostatnich trzech latach przeprowadziłam ponad 200 szkoleń związanych z wykorzstaniem technologii Microsoft, w tym usługi Office 365 i aplikacji Teams. Jestem laureatką „Listy 100 osób, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce” w 2018 i 2019 roku (organizator: Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych). Zostałam również laureatką II miejsca w Konkursie Regionalnym „CYFROWE 20 L@T ŚWIĘTOKRZYSKIEGO” w kategorii „Informatyk” (organizator: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego).