Anna Weronika Grala

W 1997 roku ukończyła UAM na Wydziale Polonistyki, specjalizację filmoznawczą i pedagogiczną, w 2010 roku – Studia Podyplomowe Nauczanie języka polskiego jako obcego, w 2014r.- stacjonarną Szkołę Trenerów w ramach programu Aktywna Edukacja.

Od skończenia studiów pracuje w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Gimnazjum nr 55 w Poznaniu.  Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) jako trenerka i moderatorka, a w ramach kursów e-learningowych N@I jako mentorka, z Centrum Sztuki Dziecka – jako opiekun Jury Dziecięcego MFF Młodego Widza Ale Kino!

Od początku pracy zajmuje się edukacją filmową dzieci i młodzieży, wykorzystując swoje doświadczenie również z dorosłymi. Uczestniczyła w projekcjach Akademii Filmowej, Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej. Założyła Koło Filmowe Okiem kamery i zachęca młodzież do aktywności filmowej. Ukończyła e-learningowe kursy Filmoteki Szkolnej Akcja!, a także opiekuje się grupami uczniów, którzy uczestniczą w tych kursach internetowych. Realizuje z uczniami projekty szkolne (np. Filmoteka Szkolna na kółkach), lokalne (np. Poznań dla lepszego Poznania, Miejska Gra Filmowa) i krajowe (Patrz i zmieniaj!, Festiwal Filmoteki Szkolnej). Angażuje absolwentów szkoły do prowadzenia warsztatów dla młodszych koleżanek i kolegów. W ramach warsztatów CSD Wielka przygoda z filmem zrealizowała z uczniami kilka etiud filmowych (np. Obcas, Zobaczysz), a podczas 34. MFF Ale kino! klasa filmowa z jej szkoły nakręciła Rutynę emeryta w ramach warsztatu Filmuj z Gwiazdą. Uczniowie pod jej opieką stworzyli kilkanaście krótkich form filmowych (w tym również animowanych), np. Szczęście. Uczniowskie filmy są nagradzane, np. Unbemerkt zajął II miejsce w konkursie Deutsch verbindet. Organizuje Nocne Seanse Filmowe, w ramach których m.in. realizuje projekt Filmoteka Szkolna Akcja! Zapraszana jest również wraz z uczniowskimi etiudami na międzynarodowe festiwale filmowe (np. MFF Up to 21., Halo echo). Zachęca do udziału w konkursach i warsztatach, np.w Letniej Akademii Filmowej w Legnicy. Realizuje innowację pedagogiczną w klasie I gimnazjum Okiem kamery. Patrz przez obiektyw, a zobaczysz więcej!

Promuje edukację filmową wśród innych nauczycieli, trafia z edukacją do najmłodszych dzieci. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, kursach i warsztatach, a także prowadząc warsztaty. W pracy filmowej wykorzystuje nowoczesne technologie. Zachęca uczniów do rozwijania pasji i realizowania swoich pomysłów.

Dwukrotnie nagradzana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i dwukrotnie przez Prezydenta Miasta Poznania.