Pracuje w firmie Image Recording Solutions. Zajmuje się wspieraniem nauczycieli wykorzystujących w swojej pracy urządzenia interaktywne. Jest nauczycielem dyplomowanym. Uczył przedmiotów muzyka, technika i informatyka. Ukończył studia informatyczne na Politechnice Poznańskiej i Politechnice Radomskiej. Od 1992 roku zajmuje się zagadnieniami praktycznego zastosowania informatyki i technologii informacyjnych w oświacie. Autor artykułów, broszur, materiałów edukacyjnych w zakresie wykorzystania wizualizacji i interaktywności w procesie dydaktycznym. Do pasji zalicza grę na tubie i gotowanie dla swojej rodziny.