Konsultant Microsoft dla Edukacji, Wicedyrektor w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu

Nauczyciel przedmiotów informatycznych (systemy operacyjne, sieci komputerowe) w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, od 2003 roku zastępca dyrektora.
Jest organizatorem cyklu ogólnopolskich konferencji dla dyrektorów szkół i nauczycieli na temat: „Nowoczesne technologie IT w cyfrowej szkoły i administracji publicznej”. Od 2005 roku szkolny lider w programie Microsoft dla Edukacji, gdzie szkoła uzyskała tytuł Microsoft Showcase School (szkoła została włączona do grona najbardziej innowacyjnych szkół z całego świata).
Zdobył tytuł Microsoft Innovative Expert Educator Fellow oraz Master Trainer.
Pełni rolę egzaminatora egzaminu maturalnego z informatyki oraz egzaminu w zawodzie technik informatyk. Od czterech lat jest powoływany jako przewodniczący zespołu  egzaminatorów przez OKE Warszawa do prac komisji, która sprawdza praktyczny egzamin w zawodzie technik informatyk. Jest autorem komentarzy do rozwiązań  publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w zawodzie technik informatyk.
Posiada tytuł MCP (Microsoft Certified Specialist), MOS (Microsoft Office Specialist) oraz  MCE (Microsoft Certified Educator). Pracuje i rozwija serwerowe rozwiązanie dla szkół,  tzw. Cloud Collection. Zainteresowania: mocna muzyka, sport (w szczególności piłka ręczna), nowe technologie.