Barbara Chyłka – była nauczycielka gimnazjum, liceum i przez krótki czas przedszkola, gdzie uczyła religii, języka niemieckiego oraz historii. Była dyrektorka szkoły podstawowej. Obecnie trenerka, edukatorka, członkini grupy Superbelfrzy RP; doradczyni ds. języka niemieckiego oraz dwujęzyczności w Domu Współpracy–Polsko Niemieckiej w Opolu; prezeska opolskiego Oddziału PSNJN a na co dzień koordynatorka wolontariatu i fundraiserka w Stowarzyszeniu Hospicjum Opolskie