Barbara Halska – nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół
nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, nagrodzona tytułem Nauczyciel Roku 2014. Współautorka podręczniki do kwalifikacji E13 na kierunku technik informatyk. Koordynatorka projektu „Po technikum w pracę”. Promotorka prac, które zdobywają międzynarodowe sukcesy w Paryżu, Brukseli, Seulu i Moskwie. Współautorka platformy Apki.org. Autorka kursu iTunesU: Obrazy impresjonistów.