Barbara Maciejewska N’sir, Biogram: Nauczyciel języka angielskiego w Gimnazjum nr 23 w Poznaniu; ambasador programu eTwinning w Wielkopolsce; lektor języka angielskiego na Uniwersytecie III wieku w Poznaniu.  Z pasją przekazuje młodzieży oraz dorosłym wiedzę językową, otwartość, pozytywne nastawienie do ludzi pochodzących z różnych krajów i kultur. Dokonuje tego realizując rozmaite międzynarodowe projekty, m.in. uczestnicząc w programie eTwinning.