Nauczyciel mianowany, informatyka, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog, świetlica, terapeuta, wykładowca na uczelni, pasjonat nowych technologii i metod aktywizujących w nauczaniu, pomysłodawca bloga Digitalni i kreatywni, grupy facebookowej: Digitalni i kreatywni-nauczyciele z pasją, szkolny koordynator programu Aktywna tablica, ambasador „Wiosny edukacji”, członek grupy Superbelfrzy RP, Microsoft Innvate Education Expert na rok szkolny 2019/2020. Laureat konkursu Lista 100 SPRUC 2020.