Bartosz Trojanowski – Certyfikowany Trener Kart Grabowskiego