Joseph Cancellaro, Ph.D
16 lutego 2017
Pokaż wszystkich

Dariusz Stachecki

Kategorie

Nauczyciel dyplomowany. Absolwent UAM w Poznaniu. Wicedyrektor Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Apple Distinguished Educator (ADE) oraz Apple Education Trainer. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Organizator ogólnopolskich konferencji KASSK oraz „Technologie mobilne w edukacji”.

Od 1991 r. jest animatorem i propagatorem idei wykorzystania TIK w edukacji. Był prelegentem na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach.

Odznaczony w 2009 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2013 Brązowym Krzyżem Zasługi. Do 2016r. członek Zespołu ds. Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej. Członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji.  Należy do społeczności Superbelfrzy RP. Laureat nagrody „TOP 3 – Mężczyźni w Edukacji”.