dr Krzysztof Wojewodzic – realizuje projekty zakresie edukacji i technologii. Pracował z Boston Consulting Group (BCG), a także dla NE AB, Xella International, Brockhaus GmBH. Visting professor na Vlerick School oraz Akademii Leona Koźmińskiego.
Aplikacje mobilne i kursy e-learningowe, które współtworzył, trafiły na listę bestsellerów w kilkunastu krajach, w tym Niemczech, Kanadzie i Meksyku. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie edukacji i nowych technologii.
Obecnie jest prezesem ESCOLA S.A. tworzącej aplikacje mobilne nie tylko dla branży edukacyjnej.