Innowator społeczny, założycielka i prezeska Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych, która przygotowuje dzieci i młodzież do tego jak w przyszłości rozwiązywać problemy środowiskowe za pomocą technologii i programowania. Od lat realizuje projekty związane ze zrównoważonym środowiskowo rozwojem oraz technologią. Była doradczyni Ministra Środowiska, odpowiedzialna ze strony rządu za przygotowania i promocję Szczytu Klimatycznego ONZ w Poznaniu (UNFCCC COP 14). Była szefową zespołu polskich negocjatorów w zakresie zmian klimatu. Zarządzała komunikacją programu ONZ HABITAT w Europie Środkowo-Wschodniej. Kierowała programami edukacyjnymi Microsoft – Partners in Learning, Microsoft in Education. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Freie Universitatet w Berlinie, London School of Public Relations. Ekspert w zakresie projektów interdyscyplinarnych oraz międzynarodowych. Komunikator i strateg oraz inspirator projektów edukacyjnych integrujących technologię z ochroną środowiska. Autorka programu Code for Green realizowanego wspólnie z fundacją terre des hommes, Volkswagen Belegschaftsstiftung, Wydziałem Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Mieszka w Budzie Ruskiej.