Elżbieta Górczyńska – pedagog, instruktor teatralny, reżyser teatru dzieci i młodzieży. Prowadzi Teatr Otczapy i Teatr OJ, które działają we Wrzesińskim Ośrodku Kultury. Jest koordynatorkę i autorką wielu projektów artystycznych z młodzieżą, inicjatorką przedsięwzięć teatralnych i filmowych zdobywając nagrody i wyróżnienia o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, zasiada w komisjach ogólnopolskich konkursach teatralnych i recytatorskich.