Elżbieta Górczyńska – pedagog, instruktor teatralny i reżyser teatru dzieci i młodzieży. Pracuje w Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni, uczy przedmiotu artystycznego „Wiedza o filmie” i przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Prowadzi Teatr OTCZAPY, który działa we Wrzesińskim Ośrodku Kultury. Jest Koordynatorką i autorką wielu projektów artystycznych z młodzieżą, zdobywającą nagrody i wyróżnienia. Inicjatorka wielu przedsięwzięć teatralnych i imprez okolicznościowy o zasięgu szkolnym, lokalnym i ogólnopolskim. Interesuje się filmem, teatrem, literaturą i sztukami pięknymi, corocznie pomaga na Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Filmowej „Prowincjonalia”. Zasiada w jury ogólnopolskich przeglądów teatralnych.