Ewa Sumowska – nauczycielka matematyki, koordynatorka ECDL, wykładowca technologii informacyjnej..