Ewa Sumowska – nauczycielka, wykładowczyni, koordynatorka ECDL/ICDL, pracocholiczka