Jako Strateg Globalnej Edukacji, Giancarlo Brotto współpracuje ze świadomymi decydentami w dziedzinie edukacji, liderami systemów edukacyjnych, badaczami, organizacjami wpływającymi na politykę edukacyjną oraz Ministerstwami Edukacji, aby zgłębić i wpływać na trendy w zakresie edukacji K12. Giancarlo ma pond 18-letnie doświadczenie w nauczaniu od poziomu przedszkolnego do podstawowego, a także w wyższych instytucjach edukacyjnych. Na swoje zadania w pracy zawsze patrzył poprzez pryzmat technologii i jej wykorzystania. Wyspecjalizował się w teorii edukacji, praktycznej pracy w klasie, rozwoju profesjonalnym oraz w badaniach nad trendami w edukacji i implementacją technologii. Giancarlo Brotto dzieli się swoimi przemyśleniami poprzez Twitter @4GBrotto, YouTube i podczas regularnych wystąpień skierowanych do osób odpowiedzialnych za edukację na całym świecie. Obecnie jest członkiem zarządu C21 Canada – organizacji promującej najnowszej generacje sposoby uczenia się w Kanadzie. Jest przewodniczącym organizacji Samuel Beatty Fund na Uniwersytecie w Toronto, która promuje studia nad przedmiotami STEM i jest częścią grupy doradczej OECD badającej umiejętności społeczne i emocjonalne – Social and Emotional Skills. W wolnych chwilach gra na perkusji i surfuje z wiatrem na wodzie i lodzie.

_____________

 

Title:  The Future of Teaching and Learning and Your Role Within It

 

Abstract:

The education community is constantly searching for ways to optimize teaching and learning.  But are we waiting for the next big innovation to sweep through classrooms?  Will it be AR/VR? Perhaps AI? Or will it be some emerging guru to reveal a novel approach to teaching and learning?  As a global society, we already possess enough insight to improve education outcomes and properly prepare students for an uncertain future; with a little direction and inspiration, we can make that a reality.  Join Giancarlo in this interactive, minds-on session as he uncovers your perspectives on what the future of learning may look like and your role within it.

 

Speaker Name & Title: Giancarlo Brotto, Global Education Strategist

Bio: As Global Education Strategist, Giancarlo engages with education thought leaders, school system leaders, researchers, policy-influencing organizations as well as Ministries of Education to gain insight and influence trends in the K-12 education space.Giancarlo has over 19 years’ experience working in the preschool through 12 education sector as well as within higher education institutions always with a technology lens.His areas of expertise include education policy, classroom practice, professional development, education research and education technology implementation and trends.  He shares his insight through Twitter @4GBrotto, LinkedIn,YouTube and regularly presents to education decision makers across the globe.  He currently is on the board of directors of C21 Canada– an organization promoting 21 Century learning across Canada,  Chair of the Samuel Beatty Fund at the University of Toronto – promoting the study of STEM subjects and is part of an OECD advisory group on the study of Social and Emotional Skills international assessment.