Polonista, entuzjasta nowoczesnych technologii w edukacji.