Prof. zw. dr hab. Henryk Mruk pracował w latach 1970 – 2018  w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.  Od 1 października 2018  roku pracuje na stanowisku profesora w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce marketingu, strategii marketingowej, zachowań konsumentów, komunikacji marketingowej oraz na przywództwie. Jest autorem nagrodzonego przez Ministra Edukacji podręcznika „Marketing. Satysfakcje klienta i rozwój przedsiębiorstwa (PWN, Warszawa 2012).  Prowadzi zajęcia dydaktyczne na różnych poziomach kształcenia – od studiów licencjackich po programy MBA i studia doktoranckie. Uzyskuje najwyższe oceny od słuchaczy. Prowadzi wykłady oraz szkolenia dla pracowników wielu przedsiębiorstw. Wielokrotnie bywał w szkołach średnich, z wykładami dla tzw. „klas akademickich”.