Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni. Studentka doskonalącego studium informatyki dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współprowadząca warsztaty pt. Szybcy i skoczni, niezapomniane eksperymenty z klockami Lego. Warsztaty mające na celu zapoznanie uczestników z procesem tworzenia prototypu w celu rozwiązania problemu.