JACEK KAWAŁEK – Nauczyciel informatyki w Zespole Szkół Nr 1 im H. Sienkiewicza w Kołobrzegu. Z zawodu elektryk. Dwu letnia służba wojskowa w Bałtyckiej Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza w Koszalinie. Ukończył WSInż w Koszalinie na kierunku Technika i Informatyka na Wydziale Mechanicznym, oraz Grafikę Komputerową na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. W zawodzie nauczyciela od 1992 roku. Jest twórcą projektu KOŁOBRZEG 3D mającego na celu zainteresowanie uczniów i mieszkańców Kołobrzegu historią miasta, które praktycznie całkowicie zniszczyły wojny. W projekcie technologia 3D wykorzystywana jest zarówno do modelowania, druku 3D i animacji. Jest współtwórcą szkolnej telewizji SIENKIEWICZ TV, prezes Stowarzyszenia SAPERE AUDE działającego na rzecz młodzieży.