JACEK KAWAŁEK. Na zajęciach przedstawimy jak wykorzystać darmowy program BLENDER do tworzenia prostych historycznych filmów symulacyjnych które powstawały podczas tworzenia projektu KOŁOBRZEG 3D. Zobaczymy jak w prosty sposób zasymulować zachowanie płótna, wody, dymu, eksplozji, wiatru czy zderzenia obiektu z budynkiem, zmieniając np. siłę wiatru, masę obiektu, grawitację itp.