Jakub Sypniewski – konsultant merytoryczny wydawnictwa Learnetic, nauczyciel geografii i przyrody w Szkole Podstawowej nr 83 „Łejery” im. Emilii Waśniowskiej w Poznaniu, w której pełni funkcję wicedyrektora. Współpracował z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, gdzie pełnił funkcję doradcy metodycznego nauczycieli geografii szkół podstawowych, prowadząc sieć współpracy nauczycieli Pog(eo)dajmy. Współpracuje z wydawnictwami edukacyjnymi: MAC (jest współautorem podręcznika, ćwiczeń i przewodników metodycznych), Demart oraz WiR. Jest doktorantem Laboratorium Dydaktyki Geografii i Badań Edukacyjnych Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pracy badawczej najwięcej uwagi poświęca strategii nauczania przez naukowe dociekanie (IBSE) i włączaniu eksperymentów w proces kształcenia geograficznego. Autor scenariuszy lekcji publikowanych m.in. w ramach projektu Amgen Teach, Szkoły Ćwiczeń w Suchym Lesie i Krotoszynie, Geografii w szkole, a także materiałów dydaktycznych MAC. Ekspert metody IBSE projektu Amgen Teach.