Pokaż wszystkich

Joanna Grubicka

Joanna Grubicka – Akademia Pomorska Słupsk
Dr Joanna Grubicka – doktor nauk technicznych Instytutu Badań Systemowych PAN, w Warszawie, matematyk, Aktualnie pełni obowiązki Kierownika Zakładu Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku. Członek Akademickiego Stowarzyszenia Oświatowego przy AP w Słupsku, Stowarzyszenia Nauki o Bezpieczeństwie w Siedlcach, Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego oraz Polskiego Towarzystwa Komputerowego w oddziale Kujawsko – Pomorskim. Redaktor naczelny czasopisma: East Journal of Securty Studies oraz członek zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego: Social development & Security oraz Studia nad Bezpieczeństwem. Uczestniczka w Zespole Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Badań Pedagogicznych PAN ekspertyz dotyczących stanu pedagogiki medialnej w Polsce w świetle istniejących cyberzagrożeń jak i wyłączenie do edukacji szkolnej nowych mediów i komunikatorów społecznych. Współpracuję z Pracownią Badań Społecznych Pionu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego NASK w Warszawie w zakresie realizacji projektów NASK PBS. Uczestniczka wielu konferencji krajowych i międzynarodowych poświęconych tematyce bezpieczeństwa z zakresu cyberbezbieczeństwa. Inicjatorka i współorganizatorka konferencji pt. Przemoc w sieci, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa strukturalnego i personalnego; Współczesny człowiek wobec zagrożeń w cyberprzestrzeni. Autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu niezawodności obiektów technicznych, rozwoju społeczeństwa informacyjnego, projektowania strategii edukacyjnych, bezpieczeństwa w sieci, usługach w sieci, współczesnej kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych: teorii mediów, komunikowania, kultury uczestnictwa, Internetu i mediów społecznych, zagrożenia cyberprzestrzeni. Bieżące zainteresowania naukowe ukierunkowane na problematykę bezpiecznego korzystania ze współczesnych technologii i szeroko pojętą profilaktykę cyberpatologii.