Joanna Wachowiak Menedżer ds nowych rozwiązań w edukacji