Psycholożka kliniczna, wykładowczyni na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Specjalizuje się w komunikacji i uzależnieniach od technologii. Trenerka, mediatorka, ekspertka ds. pracy metodą projektu. Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu TROP oraz PwC Business Coaching Diploma (akredytacje międzynarodowe ICF, EMCC). Doradca strategiczny i konsultantka firm, instytucji i organizacji społecznych. Mentorka Early Warning Europe PARP. Wcześniej członkini Zarządu Fundacji SYNAPSIS, menedżerka Creative Communication Cluster oraz szefowa rozwoju EFC. Autorka strategii rozwoju i publikacji strategicznych. Współpracowała m.in. z: ENEA SA, Orange, Millword Brown, SGH, UW, UJ, SWPS, Krytyką Polityczną, licznymi szkołami publicznymi i niepublicznymi. Przedsiębiorczyni – jako STYKI wraz z zespołem wspiera nauczycieli i dyrektorów szkół w pracy nad rozwojem strategicznym i pracy metodą projektu. Wraz z Hanką Buchner współautorka metodologii i podręcznika pracy metodą projektu w szkole. ntka Międzyuczelnianych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Psychology & ICT (SWPS, PJATK), gdzie w ramach Centrum Badań Neuropoznawczych bada zjawisko flow oraz wpływ gier video na funkcje poznawcze.