Karolina Robaszkiewicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni, ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2018r. prowadzi zajęcia z programowania w najmłodszych klasach. Realizowała projekt AI Schools&Academy.