Karolina Robaszkiewicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni, ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od roku prowadzi zajęcia z programowania w najmłodszych klasach.