Krzysztof Grabowski BIO

Od ponad 6 lat jako trener ICT prowadzi szkolenia w oparciu o standardy DIGCOMP. Jest również certyfikowanym egzaminatorem ECCC.
W swojej pracy zajmuje się wspieraniem organizacji w rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników. Współpracuje z wieloma organizacjami z sektora B2B oraz EDU. W prowadzonych projektach miał okazję pracować z markami z branży nowych technologii takimi jak Apple Polska, Cortland, Cisco Meraki, LEGO, Wonder Workshop, Duckie Deck, Explain Everything, LoFi, ScottieGO.
Przez 3 lata, jako Apple Solution Expert, realizował wdrożenia sprzętu oraz oprogramowania Apple w firmach i instytucjach edukacyjnych, prowadząc szkolenia techniczne i metodyczne.
W wolnym czasie propaguje rozwiązania Apple i wykorzystania iPada w edukacji. Tworzy kursy w iTunes U oraz cyfrowe podręczniki iBooks. Jego misja to wspieranie szkół w rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli i walka z wykluczeniem cyfrowym.