Krzysztof Winnicki – nauczyciel informatyki oraz koordynator e-learningu w dawnym Gimnazjum nr 56 w Poznaniu (obecnie SP91), członek grupy SuperbelfrzyRP. Doktoryzował się na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Starszy wykładowca na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Jest autorem kursów e-learningowych dla nauczycieli z zakresu pracy i administracji platformą e-learningową Moodle oraz Chmury Google. Entuzjasta i propagator stosowania w edukacji oprogramowania open source.