dr hab. Lech Mankiewicz – polski fizyk i astrofizyk, popularyzator nauk przyrodniczych i cyfrowej edukacji.

Od 2001 pracownik Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie, w pracy naukowej zajmował się chromodynamiką kwantową i budował teleskopy-roboty, służące do obserwacji szybkozmiennych zjawisk optycznych kosmologicznego pochodzenia. Wcześniej przez kilkanaście lat pracował w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN.

Realizuje programy zbliżające naukę i odkrycia uczniów i nauczycieli. Propagator idei otwartej nauki,  laureat medalu im. Włodzimierza Zonna przyznanego przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne za wkład w upowszechnianie wiedzy o Wszechświecie. Znany ze swojego zaangażowania i interdyscyplinarnego podejścia do popularyzacji astronomii i innych dziedzin nauki. Współtwórca polskiej wersji Khan Academy, platformy cyfrowej realizującej nowoczesny model cyfrowej edukacji. Od 2019 roku nauczyciel fizyki w jednej ze szkół podstawowych w Warszawie.