Lesław Tomczak: Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Wieloletni nauczyciel i wychowawca, koordynator edukacji informatycznej w Kuratorium Oświaty, wykładowca akademicki, Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. społeczeństwa informatycznego, wieloletni dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli. Obecnie dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wparcia Edukacji w Opolu.