Maciej Krzywda-Pogorzelski, Redaktor Naczelny EiSystem sp. z .o. – od 25 lat zaangażowany w tworzenie oprogramowania edukacyjnego dla największych polskich wydawców (m.in. WSiP, PWN), w latach 2001-2008 Redaktor Naczelny Publikacji Multimedialnych a potem Publikacji Encyklopedycznych PWN. Od roku 2010 kierował opracowaniem systemu profilaktyki, rozpoznawania i terapii specjalnych problemów edukacyjnych „Eduterapeutica”. Współzałożyciel i Dyrektor Programowy Fundacji Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI.

Łącząc doświadczenia z zakresu identyfikacji i rozwijania funkcji poznawczych kluczowych dla codziennych umiejętności zdobyte w projekcie Eduterapeutica z typowym dla edukacji japońskiej wykorzystaniem poznawania przez ruch oraz pamięci ruchowej, proponuje nowe podejście do nauki programowania rozwijane obecnie w projekcie „Programowanie w ruchu”.