Maciej M. Sysło (syslo@ii.uni.wroc.pl) – matematyki i informatyk. W połowie lat 60. XX wieku przyglądał się, jak uczniowie z I LO i III LO we Wrocławiu uruchamiali swoje programy na maszynie Elliott 803 w ramach pierwszych w kraju zajęć z programowania i metod numerycznych w szkole. W tym samym niemal czasie i później „przechodził Odrę”, pracując kolejno na modelach 1003, 1024, 1304, 1325 tej maszyny, produkowanej we Wrocławiu. Od połowy lat 80. sprowadzał do Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, którym kierował, kolejne modele maszyn 8-bitowych m.in. ZX Spectrum, Amstrad, Schneider i wreszcie dziecko spoza małżeńskiego łoża rodziny Odra – Elwro 800 Junior i przygotowywał rzesze nauczycieli do ekspansji komputerów w edukacji. W tym czasie zaczął poważnie zajmować się edukacją informatyczną. Za swój największy sukces uznaje utrzymanie, wbrew powszechnym tendencjom w kraju i za granicą, wydzielonych zajęć z informatyki w szkołach, a ostatnio – wprowadzenie powszechnego kształcenia informatycznego, obejmującegonauczaniem informatyki i programowania wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. Teraz upowszechnia myślenie komputacyjne, jako uzupełnienie tradycyjnych kompetencji 3R.Nagrodzony wieloma wyróżnieniami i grantami krajowymi i zagranicznymi.Jest przedstawicielem Polski w Technical Committee on Education (TC 3) w Federacji IFIP. Więcej szczegółów na http://mmsyslo.pl.