Maciej Krzywda-Pogorzelski – od 25 lat zaangażowany w tworzenie oprogramowania edukacyjnego dla największych polskich wydawców (m.in. WSiP, PWN), w latach 2001-2008 Redaktor Naczelny Publikacji Multimedialnych i Publikacji Encyklopedycznych PWN. Od roku 2010 kierował opracowaniem systemu profilaktyki, rozpoznawania i terapii specjalnych problemów edukacyjnych „Eduterapeutica”. Obecnie redaktor naczelny EiSystem sp. z o.o.