Magdalena Latosi, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w SSP 6 we Wrześni. Pracuje z dziećmi wykorzystując TIK. Była koordynatorem szkolnym w programie Cyfrowa Szkoła. W roku szkolnym 2016/2017 w klasie IIIF  wdraża innowację pedagogiczną, polegającą na tym, że uczniowie etapu nauczania zintegrowanego uczą się matematyki m.in. przy wykorzystaniu interaktywnych zasobów edukacyjnych 321 matma!.