Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej.
Prowadzi zajęcia pozalekcyjne Uczniowskie Laboratoria Informatyczne w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020.
Brała udział w projekcie Aktywna Tablica w roku szkolnym 2017/2018.
Aktywnie bierze udział w konferencjach informatycznych w kraju.
Doskonali swój warsztat pracy poprzez udział w różnego rodzaju kursach. Ukończyła: „Przygotowanie kadry do kształcenia na odległość”,
„Pedagogikę zabawy”, „Edukację Wczesnoszkolną”
oraz Organizacji i Zarządzania „Menedżer w Oświacie”.