Pokaż wszystkich

Magdalena Wygryz 

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej.
Prowadzi zajęcia pozalekcyjne Uczniowskie Laboratoria Informatyczne w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020.
Brała udział w projekcie Aktywna Tablica w roku szkolnym 2017/2018.
Aktywnie bierze udział w konferencjach informatycznych w kraju.
Doskonali swój warsztat pracy poprzez udział w różnego rodzaju kursach. Ukończyła: “Przygotowanie kadry do kształcenia na odległość”,
“Pedagogikę zabawy”, “Edukację Wczesnoszkolną”
oraz Organizacji i Zarządzania “Menedżer w Oświacie”.