Learning & Development Manager, Photon Education 

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku na wydziale Ekonomii oraz na wydziale Pedagogiki i Psychologii. Ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na wydziale Public Relations. W swojej pracy stara się łączyć doświadczenie zdobyte w pracy w biznesie z potrzebami obszaru edukacji dzieci i młodzieży. Blisko związany ze środowiskiem nauczycielskim w zakresie edukacji z obszaru przedsiębiorczości. Inicjator szeregu akcji i projektów skierowanych do dzieci i młodzieży, mających na celu krzewienie wiedzy z dziedziny ekonomii, jak i wzmacniania postaw pro-przedsiębiorczych. Od 15 lat certyfikowany trener rozwoju umiejętności miękkich.
W Photon Education odpowiedzialny za szkolenia oraz kontakty z Edukatorami i Użytkownikami Robota Photon.

Temat: 

Wprowadzenie do świata programowania z wykorzystaniem robota edukacyjnego Photon.  

Opis: 

Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli/edukatorów pracujących z dziećmi w wieku 7-12 lat.  

Na warsztatach pokażemy, jak w przystępny sposób wprowadzić dzieci w świat programowania i kodowania. 

Praca z Robotem Photon pozwoli zobrazować działanie skomplikowanych programów i zrozumieć dzieciom ich strukturę.  

Uczniowie będą w stanie stworzyć symulacje problemów, opracować algorytmy i logikę dla robota, a następnie fizycznie wykazać, czy ich założenia były słuszne. 

Nauka za pomocą prostych interfejsów do kodowania przygotuje Twoich uczniów do korzystania z popularnych w edukacji programów: Scratch i MakeCode, a także języków programowania JavaScript oraz Python.